Ekspertyzy herpetologiczne

Ekspertyzy i inwentaryzacje herpetologiczne maja na celu rozpoznanie gatunków,  wskazanie zagrożeń oraz określenie działań minimalizujących i kompensujących w stosunku do płazów i gadów. W zależności od rodzaju inwestycji herpetofauna może być w różnym stopniu narażona na negatywne nieoddziaływanie inwestycji dlatego tez w wielu przypadkach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nakład na inwestorów obowiązek przeprowadzenia przed-realizacyjnej inwentaryzacji herpetologicznej oraz nadzoru herpetologicznego w trakcie realizacji, szczególnie podczas okresu wczesnowiosennych oraz późnojesiennych wędrówek płazów.

Wszelkiego rodzaju inwestycje liniowe (gazociągi, linie kolejowe, drogi itp.) mogą przerywać trasy migracji płazów na zimowiska i tereny rozrodcze. Ponadto głębokie wykopy mogą stać się pułapką dla migrujących płazów. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań minimalizujących w stosunku do tej grupy zwierząt jest zabezpieczanie terenu z wykorzystaniem płotków herpetologicznych stanowiących fizyczną barierę dla migracji. Ponadto pod nadzorem herpetologa plac budowy powinien być regularnie sprawdzany pod względem występowania płazów i gadów a odłowione osobniki przenoszone poza teren inwestycji. Należy pamiętać, że wszystkie polskie płazy i gady podlegają ochronie prawnej i ich chwytanie, przenoszenie lub niszczenie ich siedlisk wymaga specjalnych pozwoleń i powinno być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

Ekspertyzy chiropterologiczne

Specjalizujemy się w prowadzeniu ekspertyz i opinii chiropterologicznych niezbędnych do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk nietoperzy oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków nietoperzy wymaganych podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych, remontów oraz prac rozbiórkowych. W ramach inwentaryzacji chiropterologicznych kontrolowane są również zimowiska oraz schronienia kolonii rozrodczych nietoperzy. Prowadzimy również inwentaryzacje i ekspertyzy z wykorzystaniem detektorów ultrasonicznych dla inwestycji liniowych i lotnisk, których celem jest ocena aktywności nietoperzy na danym terenie. Ekspertyzy wykonywane są na potrzeby planów ochrony oraz planów zadać ochronnych dla wielu form ochrony przyrody ( w parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000).

Ekspertyzy ornitologiczne

Opinia ornitologiczna jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych ptaków wymaganej podczas termomodernizacji budynków. Opinie i ekspertyzy ornitologiczne są wykonywane w celu określenia jakie gatunki występują na terenie planowanej inwestycji.  Specjalista ornitolog określa ponadto czy stwierdzone gatunki odbywają lęgi i czy wymagane są działania minimalizujące i kompensujące. Ornitolog może również wykonywać ekspertyzy na potrzeby planów ochrony oraz planów zadać ochronnych dla wielu form ochrony przyrody ( w parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000).