Ekspertyzy chiropterologiczne

Specjalizujemy się w prowadzeniu ekspertyz i opinii chiropterologicznych niezbędnych do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk nietoperzy oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków nietoperzy wymaganych podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych, remontów oraz prac rozbiórkowych. W ramach inwentaryzacji chiropterologicznych kontrolowane są również zimowiska oraz schronienia kolonii rozrodczych nietoperzy. Prowadzimy również inwentaryzacje i ekspertyzy z wykorzystaniem detektorów ultrasonicznych dla inwestycji liniowych i lotnisk, których celem jest ocena aktywności nietoperzy na danym terenie. Ekspertyzy wykonywane są na potrzeby planów ochrony oraz planów zadać ochronnych dla wielu form ochrony przyrody ( w parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *