Ekspertyzy herpetologiczne

Ekspertyzy i inwentaryzacje herpetologiczne maja na celu rozpoznanie gatunków,  wskazanie zagrożeń oraz określenie działań minimalizujących i kompensujących w stosunku do płazów i gadów. W zależności od rodzaju inwestycji herpetofauna może być w różnym stopniu narażona na negatywne nieoddziaływanie inwestycji dlatego tez w wielu przypadkach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nakład na inwestorów obowiązek przeprowadzenia przed-realizacyjnej inwentaryzacji herpetologicznej oraz nadzoru herpetologicznego w trakcie realizacji, szczególnie podczas okresu wczesnowiosennych oraz późnojesiennych wędrówek płazów.

Wszelkiego rodzaju inwestycje liniowe (gazociągi, linie kolejowe, drogi itp.) mogą przerywać trasy migracji płazów na zimowiska i tereny rozrodcze. Ponadto głębokie wykopy mogą stać się pułapką dla migrujących płazów. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań minimalizujących w stosunku do tej grupy zwierząt jest zabezpieczanie terenu z wykorzystaniem płotków herpetologicznych stanowiących fizyczną barierę dla migracji. Ponadto pod nadzorem herpetologa plac budowy powinien być regularnie sprawdzany pod względem występowania płazów i gadów a odłowione osobniki przenoszone poza teren inwestycji. Należy pamiętać, że wszystkie polskie płazy i gady podlegają ochronie prawnej i ich chwytanie, przenoszenie lub niszczenie ich siedlisk wymaga specjalnych pozwoleń i powinno być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *