oferta

Dzięki wiedzy eksperckiej oraz długoletniemu doświadczeniu w obszarze ochrony środowiska i przyrody nasz zespół wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rzetelne, fachowe doradztwo oraz sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji środowiskowych.

Nasza firma świadczy usługi konsultingowe, projektowe oraz monitoringowe z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji na wszystkich etapach realizacji.

Wykonujemy:

 • Przeglądy kameralne – screening (wstępna ocena inwestycji )
 • Inwentaryzacje przyrodnicze (fitosocjologia, mykologia, ichtiologia, herpetologia, entomologia, ornitologia, teriologia, chiropterologia)
 • Nadzór przyrodniczy nad inwestycjami
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Waloryzacje, opinie, monitoringi na potrzeby inwestycji liniowych, punktowych i powierzchniowych
 • Monitoring porealizacyjny,
 • Wnioski do GDOŚ I RDOŚ

Usługi konsultingowe oraz opracowania i badania terenowe szczególnie dla inwestorów, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji rządowej

 • Studia uwarunkowań uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, waloryzacje przyrodnicze, lokalne programy ochrony środowiska
 • Plany ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 200
 • Kolejnictwo
 • Drogownictwo
 • Gazownictwo
 • OZE:
  • Farmy wiatrakowe,
  • Elektrownie wodne
  • Biogazownie,
 • Budownictwo,
  • Termomodernizacje budynków
  • Hale magazynowe i spedycyjne
  • Mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt
 • Gaz łupkowy